αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
 
Virtual tour application
(mobile)
ancient messene
ancient messene
ancient messene
 
Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη
αρχαια μεσσηνη

Hall C

Artemis Laphria
The statue of Artemis Laphria, height 1.34 m., was found in the room with the marble pavement east of the Asklepieion. The goddess has her relaxed left leg advanced. She raises her right arm above her right shoulder to pull an arrow from the quiver, though this has been omitted by the copyist. She rests her right elbow on a tree trunk and holds a bow, the preserved lower end of which has the form of a swan's head. Her hair, on which there are traces of ochre paint (blond) is parted in the middle, carried back in thin undulating tresses, and tied in a bun. She wears a short chiton and a himation above it girt at the waist. The type of statue has been called 'Laphria' on the basis of the statueof Artemis Laphria depicted on Roman coins of Patras. The coiffure and facial features find parallels in copiesand variations of the Cnidian Aphrodite of Praxiteles. Roman copy after a 4th c. B.C. original.

Statue of Hermes and an emperor

Found in the same room with Artemis Laphria were revealed in 1989. They are the work of a local Messenian workshop. We are dealing with naive works of a local workshop, which appear to be later than their actual period; some of the facial traits and technical details such as the curling tresses, the use drill, the wide eyes, fleshy eyelids and pronounced nostrils occur in sculptures of thelate Roman period. A date about the middle of the 4th century A.D. seems justified for both statues.