αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
 
Εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης
(μέσω κινητού)
ancient messene
ancient messene
ancient messene
 
Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη
αρχαια μεσσηνη
INTERARCH - Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων. Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις. Enhancing Archaeological Sites. Interconnecting Physically and Digitally.

Το έργο InterArch υλοποιεί ένα πρότυπο σύστημα ψηφιακής ξενάγηση για αρχαιολογικούς χώρους, χρησιμοποιώντας συστήματα αυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality). Η εφαρμογή ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις μέσα από διαδικασίες αφήγησης (story telling) και επιτρέπει στον χρήστη να αναπτύξει διάφορα επίπεδα δια-δραστικότητας τόσο με την πληροφορία όσο και με το φυσικό περιβάλλον στοχεύοντας στην εξατομικευμένη χρήση.

Το έργο InterArch πραγματοποιείται συνολικά από τέσσερις φορείς, το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και την εταιρεία Πληροφορικής Διάδρασις.

Το σύνολο του έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

ESPA

<- Επιστροφή στα Νέα

elektronik sigara