αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
 
Virtual tour application
(mobile)
ancient messene
ancient messene
ancient messene
 
Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη
αρχαια μεσσηνη
The aim of conservation in Ancient Messene is to increase the understanding of the past by using safe procedures of technical examination, conservation-restoration and preservation of culture property. The structure and materials of the ancient artifacts or the subsections of the monuments and the extend of their deterioration, is determined by technical analysis.
The National Centre of Scientific Research "Demokritos", the Stone Centre, the University of Peloponnese, TEI of Athens, and others, have made archaeometric analyzes on material samples from the archaeological site, providing useful information to archaeologists and conservators.
Both monuments and finds are very often offered for studies (dissertations), for student placements and voluntary work.
 
MONUMENTS
Conservators who work at the archaeological site are occupied mainly on architectural elements(stones, bricks, mortar, etc.) and mosaic pavements. The control of environmental parameters,as nearly aspossible and regular supervision help maintain the monuments and archaeological objects in anunchangingstate.
 
ARKADIAN GATE (interior)
Combination of chemical and mechanical cleaning. Preventive intervention to minimize the action of the biological agent.
 
 

COLUMN FROM THE AGORA
Sandstone column from the NE corner of the Agora, before and after the stage of consolidation and addition of missing parts.

 
MOSAIC PAVEMENT
Conservation and restoration of mosaic pavement belonging from a Roman Villa located west of the Theatre.