αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
 
Virtual tour application
(mobile)
ancient messene
ancient messene
ancient messene
 
Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη
αρχαια μεσσηνη
101611232111.jpg -
Petros Themelis, Voula Konti (eds.), Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία: Αστικός και αγροτικός χώρος στη Δυτική Πελοπόννησο, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Αθήνα 29-30 Μαΐου 1998, Athens 2002, 286 pages, ISBN 960-87389-0-3. [Early Byzantine Messene and Olympia: Urban and Rural space in Western Peloponnese, in Greek/English/German]. € 25
 
101611232359.jpg -
Abel Blouet, Expédition scientifique de Morée : Messène, Paris 1831, Facsimile of the chapter referring to Messene from the original French edition, Athens 1997, 35 pages, ISBN 960-86016-0-6, € 17.
 
101611232446.jpg -
Petros Themelis, Rodoula Stathaki-Koumari (eds.), Το Γαλαξείδι από την αρχαιότητα ως σήμερα, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Γαλαξείδι 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Athens 2003, 221 pages, 80 plates, ISBN 960-87765-0-3. [in Greek] € 25
 
101611232602.jpg -
1. Petros Themelis (ed.), Το Γυαλί από την αρχαιότητα εώς σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Μαργαρίτες Μυλοποτάμου 26-28 Σεπτεμβρίου 1997, Athens 2002, 245 pages, ISBN 960-87555-0-6. [The Glass from the antiquity until today, in Greek/German] € 25
 
VAT included

Πρώτη σελιδα Προηγουμένη σελίδα 1 2 3 4 Επόμενη σελιδα Τελευταία σελιδα