αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
 
Εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης
(μέσω κινητού)
ancient messene
ancient messene
ancient messene
 
Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη
αρχαια μεσσηνη
Σκοπός των εργασιών συντήρησης στην Αρχαία Μεσσήνη είναι να αυξηθεί η κατανόηση του παρελθόντος χρησιμοποιώντας ασφαλείς μεθόδους εξέτασης, συντήρησης και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η δομή και η σύσταση των αρχαίων αντικειμένων ή των μελών των μνημείων και ο βαθμός της διάβρωσής τους, προσδιορίζεται με αναλύσεις. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Κέντρο Λίθου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το ΤΕΙ Αθήνας, και άλλοι φορείς, έχουν πραγματοποιήσει αρχαιομετρικές αναλύσεις σε δείγματα υλικών προερχόμενα από τον αρχαιολογικό χώρο, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στους αρχαιολόγους και τους συντηρητές.  Τόσο τα μνημεία όσο και τα ευρήματα πολύ συχνά προσφέρονται για την εκπόνηση μελετών (πτυχιακές εργασίες), για την πρακτική άσκηση φοιτητών αλλά και για εθελοντική εργασία.
 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
 Ένας μεγάλος αριθμός ανασκαφικών ευρημάτων (έργα γλυπτικής, κεραμεική, γυάλινα, οστέινα και μεταλλικά αντικείμενα, νομίσματα, κ.α.) συντηρείται στο εργαστήριο συντήρησης, το οποίο συστεγάζεται με το Μουσείο. Η αντιμετώπισή τους γίνεται πάντα με σεβασμό στην αισθητική και αρχαιολογική αξία τους.
 
ΕΡΜΗΣ – ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΓΛΥΠΤΟ
 Όψη πριν και μετά τον καθαρισμό με Laser, τον ασφαλέστερο τρόπο απομάκρυνσης των σκουρόχρωμων κρουστών από την επιφάνεια του μαρμάρου, χωρίς προσβολή της επιφάνειάς του.
 
ΠΗΛΙΝΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ
Συντήρηση και αποκατάσταση πήλινου αμφορέα.  Εικόνες πριν και μετά τις επεμβάσεις.
 
 
ΓΥΑΛΙ
Φιάλη από πράσινο γυαλί. Πριν και μετά τις επεμβάσεις συντήρησης.
 
 
ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (λαβίδα - ψαλίδι)
Σιδερένια αντικείμενα πριν και μετά τη συντήρηση. Αντιμετώπιση της ενεργούς διάβρωσης, σταθεροποίηση του μηχανισμού οξείδωσης του μετάλλου και αισθητική αποκατάσταση του αντικειμένου.
 
 
ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συντήρηση σκελετού σκύλου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συντήρηση.
 
 
 
 
elektronik sigara