αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
αρχαια μεσσηνη
 
Εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης
(μέσω κινητού)
ancient messene
ancient messene
ancient messene
 
Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη Αρχαία Μεσσήνη
αρχαια μεσσηνη
Σκοπός των εργασιών συντήρησης στην Αρχαία Μεσσήνη είναι να αυξηθεί η κατανόηση του παρελθόντος χρησιμοποιώντας ασφαλείς μεθόδους εξέτασης, συντήρησης και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η δομή και η σύσταση των αρχαίων αντικειμένων ή των μελών των μνημείων και ο βαθμός της διάβρωσής τους, προσδιορίζεται με αναλύσεις.
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Κέντρο Λίθου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το ΤΕΙ Αθήνας, και άλλοι φορείς, έχουν πραγματοποιήσει αρχαιομετρικές αναλύσεις σε δείγματα υλικών προερχόμενα από τον αρχαιολογικό χώρο, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στους αρχαιολόγους και τους συντηρητές.  Τόσο τα μνημεία όσο και τα ευρήματα πολύ συχνά προσφέρονται για την εκπόνηση μελετών (πτυχιακές εργασίες), για την πρακτική άσκηση φοιτητών αλλά και για εθελοντική εργασία.
 
ΜΝΗΜΕΙΑ
Οι συντηρητές που εργάζονται στον αρχαιολογικό χώρο ασχολούνται κυρίως με επεμβάσεις σε αρχιτεκτονικά μέλη (λίθοι, πλίνθοι, κονιάματα, κ.α.) και σε δάπεδα με ψηφιδωτά. Ο έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων, όσο είναι εφικτό, και η τακτική επίβλεψη βοηθούν στη διατήρηση των μνημείων και των αρχαιολογικών αντικειμένων σε ένα σταθερό επίπεδο.
 
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΠΥΛΗ (εσωτερικό)
Συνδυασμός χημικού και μηχανικού καθαρισμού. Προληπτική επέμβαση για την ελαχιστοποίηση της δράσης του βιολογικού παράγοντα.
 
 
ΚΙΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ψαμμιτικός κίονας από τη ΒΑ γωνία της Αγοράς, πριν και μετά τις στερεώσεις και συμπληρώσεις.
 
 
ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
Συντήρηση και αποκατάσταση ψηφιδωτού δαπέδου σε δωμάτιο της  Οικίας δυτικά του Θεάτρου. 
 
 
 
elektronik sigara